Biorąc udział w naszych akcjach przyłączasz się do ruchu ludzi, którym prawa osób LGBT+ nie są obojętne, a także zgadzasz się, aby Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii (dalej KPH) z siedzibą w Warszawie, adres ul. Solec 30a, 00-403 Warszawa KRS 00001111209 zostało administratorem Twoich danych osobowych na czas realizacji działań statutowych w interesie społecznym, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne. Jeżeli nie podasz danych, to nie będziemy mogli zarejestrować Twoich działań na naszej stronie. Przetwarzamy je na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych . Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą tego wymagały przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przypadków, w których korzystamy z usługodawców dostarczających narzędzia techniczne do obsługi naszych przedsięwzięć. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia działań wynikających z prowadzonej inicjatywy, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.]